[1]
Antonsen , Y., Maxwell , G., Bjørndal , K.E.W. og Jakhelln , R. 2020. «Det er et kjemperart system!» – spesialpedagogikk, tilpasset opplæring og nyutdannede læreres kompetanse. Acta Didactica Norden. 14, 2 (mai 2020), 20 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.7918.