[1]
Olovsson, T.G. 2020. Ämnesövergripande undervisning i samhällsorienterande ämnen i svensk grundskola – vad säger lärarna?. Acta Didactica Norden. 14, 3 (sep. 2020), 24 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.7920.