[1]
Hansen, K. 2020. Mesterlære i praksisveiledning i lærerutdanning: Individuell, relasjonell eller i praksisfelleskap? En studie av eksamenstekster. Acta Didactica Norden. 14, 2 (mai 2020), 18 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.7925.