[1]
Tengberg, M. og Wejrum, M. 2021. Observation och återkoppling med fokus på utvecklad undervisning: Professionsutveckling med hjälp av PLATO. Acta Didactica Norden. 15, 1 (feb. 2021), 22 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.7985.