[1]
Hjukse, H., Aagaard , T., Bueie , A.A., Moser , T. og Vika , K.S. 2020. Digitalisering i grunnskolelærerutdanningen: Om faglige forskjeller i arbeidet med profesjonsfaglig digital kompetanse. Acta Didactica Norden. 14, 1 (jun. 2020), 27 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8023.