[1]
Borgen , J.S. og Engelsrud, G. 2020. Språkbruk om kroppsøving: Et kritisk blikk på ny læreplan i Fagfornyelsen (LK20). Acta Didactica Norden. 14, 1 (jul. 2020), 19 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8099.