[1]
Kielland, I.M. 2021. Fortellinger om håp og håpløshet – Bærekraftsundervisning i antropocen. Acta Didactica Norden. 15, 2 (okt. 2021). DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8150.