[1]
Staal Jenset, I. og Balas, M.B. 2021. Ny praksisform i lærerutdanningen: Analysepraksis for forsknings- og profesjonsforberedelse. Acta Didactica Norden. 15, 3 (des. 2021), 23 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8153.