[1]
Imenes, O.G., Bjarnø, V. og Hatlevik, O.E. 2021. Lærerstudenters bruk av Monte Carlo-simulering for å løse oppgaver om sannsynlighet: En analyse av 16 gruppebesvarelser. Acta Didactica Norden. 15, 3 (des. 2021), 26 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8180.