[1]
Valenta, A. og Enge, O. 2020. Bevisrelaterte kompetanser i læreplanen LK20 for matematikk i grunnskolen. Acta Didactica Norden. 14, 3 (sep. 2020), 18 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8195.