[1]
Vangsnes, V. 2021. Prosessdrama som estetisk læreprosess: Ein strategi for utforskande iscenesetjing av sentrale verdiområde i Fagfornyinga. Acta Didactica Norden. 15, 2 (nov. 2021). DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8294.