[1]
Stenseth, T. 2021. Hvordan fremme studentaktivitet og engasjement for læring? En designbasert studie av omvendt undervisning og videorefleksjoner i lærerutdanningen. Acta Didactica Norden. 15, 3 (des. 2021), 22 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8313.