[1]
Samuelsson, L. 2020. Etik i utbildning för hållbar utveckling – Att undervisa den etiska dimensionen av en kontroversiell fråga. Acta Didactica Norden. 14, 4 (des. 2020), 22 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8348.