[1]
Halberg, H. og Brumo, J. 2021. Ulv engasjerer! Erfaringer med skjønnlitteratur i tverrfaglig arbeid på mellomtrinnet. Acta Didactica Norden. 15, 1 (jan. 2021), 19 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8474.