[1]
Haslekås, C. og Kittilsen, S. 2022. Lærerstudenter i elevrollen møter utforskende arbeidsmåter i naturfag. Acta Didactica Norden. 16, 3 (nov. 2022), 23 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8569.