[1]
Kvithyld, T. 2021. Hvordan iscenesetter to lærere skriveundervisning ut fra den samme pedagogiske ressursen, og hvordan nyttiggjør elevene seg av denne undervisningen når de skriver?. Acta Didactica Norden. 15, 1 (feb. 2021), 26 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8609.