[1]
Åkerholm, K. og Höglund, H. 2022. Möte med det obestämbara: ungdomars tolkningsförhandlingar med bilderboken Hemma hos Harald Henriksson. Acta Didactica Norden. 16, 3 (okt. 2022), 19 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8720.