[1]
Jonsson, L. og Månsson , N. 2021. Med en tydlig utgångspunkt i kristendomens synsätt och traditioner – om religionskunskapsämnets alkemi. Acta Didactica Norden. 15, 1 (apr. 2021). DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8767.