[1]
Halberg, H. og Fiskum, T.A. 2022. Skjønnlitteraturen i det tverrfaglige - Når mellomtrinnselever leser skjønnlitteratur og lærer om rovdyr i en uteskoledidaktisk sammenheng . Acta Didactica Norden. 16, 3 (nov. 2022), 26 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8808.