[1]
Marti, K.T. og Knain, E. 2022. Bærekraftig utvikling i naturfaglige og samfunnsfaglige skriveoppgaver fra grunnskolen. Acta Didactica Norden. 16, 2 (sep. 2022), 25 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8979.