[1]
Bendegard, S. og Hallesson, Y. 2022. Critical literacy i ämnet svenska: – vad säger de nationella läsproven?. Acta Didactica Norden. 16, 2 (sep. 2022), 22 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8987.