[1]
Reffhaug, M.B.A., Jegstad, K.M. og Andersson-Bakken, E. 2022. Kritisk tenkning – fra intensjon til praksisfortolkning: En analyse av barnetrinnslæreres forståelse av kritisk tenkning. Acta Didactica Norden. 16, 2 (sep. 2022), 21 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8989.