[1]
Undrum, L.V.M. 2022. Kritisk tilnærming til tekster i sosiale medier: - En studie av influenseres tekster på Instagram og unges utfordringer i møte med dem. Acta Didactica Norden. 16, 2 (sep. 2022), 24 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8990.