[1]
Veum, A., Kvåle, G., Løvland, A. og Skovholt, K. 2022. Kritisk tekstkompetanse i norskfaget: Korleis elevar på 8. trinn les og vurderer multimodale kommersielle tekstar. Acta Didactica Norden. 16, 2 (sep. 2022), 21 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8992.