[1]
Andersson-Bakken, E., Heggernes , S.L., Krogstad Svanes, I. og Tørnby, H. 2022. “Men da blir det urettferdig for dem som ikke får!”: Bildebøker som utgangspunkt for kritisk tenkning på barnetrinnet . Acta Didactica Norden. 16, 2 (sep. 2022), 23 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.8995.