[1]
Weyergang, C. 2022. «… og hvordan kan vi vite det, da?»: Ungdomsskoleelevers lesestrategier i møte med tekstoppgaver i samfunnsfag som krever en kritisk tilnærming. Acta Didactica Norden. 16, 2 (sep. 2022), 29 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.9059.