[1]
Scheie, E., Berglund, T., Munkebye, E., Lyngved Staberg, R. og Gericke, N. 2022. Læreplananalyse av kritisk tenking og bærekraftig utvikling i norsk og svensk læreplan. Acta Didactica Norden. 16, 2 (sep. 2022), 32 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.9095.