[1]
Nordberg, O. 2022. Litteraturdidaktik på empirisk grund: Didaktisk diskussion med utgångspunkt i 413 mellanstadie-elevers läsarreaktioner på Katarina Taikons roman Katitzi. Acta Didactica Norden. 16, 1 (mar. 2022), 23 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.9129.