[1]
Ivashenko Amdal, I. og Mastad, L.B.T. 2022. Forståelsen av lærerutdannerrollen blant skolebaserte lærerutdannere i Norge. Acta Didactica Norden. 16, 1 (jun. 2022), 23 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.9154.