[1]
Stavelie , H. 2021. «A-skole» eller «B-skole»? Målstyring og lærerprofesjonalitet i Osloskolen. Acta Didactica Norden. 15, 2 (nov. 2021). DOI:https://doi.org/10.5617/adno.9165.