[1]
Vie, I.-K.L. 2022. Læreroppfatninger om elevers møter med biografier i klasserommet. Acta Didactica Norden. 16, 1 (mai 2022), 20 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.9253.