[1]
Sørensen, M.H. og Medbø, J.I. 2022. I hvilken grad påvirker omvendt undervisning elevenes læringsutbytte i matematikk på 9. trinn sammenlignet med tradisjonell undervisning?. Acta Didactica Norden. 16, 3 (nov. 2022), 20 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.9268.