[1]
Reitan Jensen, P. 2022. Koherens i lektorutdanninga ved tre utdanningsinstitusjonar i Noreg. Ein kvalitativ studie frå eit leiingsperspektiv. Acta Didactica Norden. 16, 3 (okt. 2022), 21 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.9286.