[1]
Olsen, R. og Bjørndal, C. 2022. Fragmentarisk partnerskap i lærerstudenters FoU-veiledning: En studie av studenter og lærerutdanneres erfaringer. Acta Didactica Norden. 16, 3 (nov. 2022), 24 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.9343.