[1]
Frønes, T.S., Folkeryd, J.W., Børhaug, K. og Sillasen, M.K. 2022. Kritisk literacy på fagenes premisser – med eksempler fra morsmålsfag, naturfag og samfunnsfag . Acta Didactica Norden. 16, 2 (sep. 2022), 28 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.9779.