(1)
Kvello, P.; Barstad, S. S.; Rønning, B.; Moen, E. T.; Østerlie, O. Omvendt Undervisning Versus Tradisjonell Undervisning I Naturfag På Ungdomsskolen: En Studie Av Elevers Motivasjon, Forberedelser Og læringsutbytte . ADNO 2020, 14, 37 sider.