(1)
Myren-Svelstad, P. E. Det Affektive møtet Mellom Tekst Og Lesar: Tre Postkritiske Inngangar Til å Velja skjønnlitteratur I morsmålsfaget. ADNO 2020, 14, 18 sider.