(1)
Ulstad, S.; Valstadsve, V. R.; Skjesol, K. Mestringsorientert Klima – Veien Til høy Innsats, Indre Motivasjon Og Karakter I kroppsøving. ADNO 2020, 14, 20 sider.