(1)
Jahnsen, V. R.; Bakken, J. PÄ Vei Mot Selvstendig Tekstrevisjon? En Studie Av Elevers Revisjon Av Tekstutkast I Norskfaget I videregÄende Skole. ADNO 2020, 14, 20 sider.