(1)
Kjelaas, I.; Eide, K.; Vidarsdottir , A. S.; Hauge, H. A. Å føle Seg Angrepet Intellektuelt: Språkkartlegging Av minoritetsspråklige Elever I videregående opplæring. ADNO 2020, 14, 20 sider.