(1)
Rogne, M. Norskfaget I grunnskulelærarutdanningane – Nyare Utviklingstrekk. ADNO 2020, 14, 23 sider.