(1)
Hontvedt, M.; Oddvik , M.; Næss , R. R. Videolekser Som Ressurs for Lesing Og Undervisning I lærerutdanning – En Studie Av Hvordan Samarbeid Og Partnerskap Kan Utvikles Rundt lærerstudenters Videoinnspilte Leserefleksjoner. ADNO 2020, 14, 26 sider.