(1)
Bjørndal , K. E. W.; Antonsen , Y.; Jakhelln , R. FoU-Kompetansen Til Nyutdannede grunnskolelærere – Grunnlag for Skoleutvikling?. ADNO 2020, 14, 20 sider.