(1)
Antonsen , Y.; Maxwell , G.; Bjørndal , K. E. W. .; Jakhelln , R. «Det Er Et Kjemperart system!» – Spesialpedagogikk, Tilpasset opplæring Og Nyutdannede læreres Kompetanse. ADNO 2020, 14, 20 sider.