(1)
Olovsson, T. G. Ämnesövergripande Undervisning I samhällsorienterande ämnen I Svensk Grundskola – Vad säger lärarna?. ADNO 2020, 14, 24 sider.