(1)
Olovsson, T. G. Ämnesövergripande Undervisning I SO-ämnena I Svensk Grundskola - Vad säger lärarna? . ADNO 2020, 14, 24 sider.