(1)
Hansen, K. Mesterlære I Praksisveiledning I lærerutdanning: Individuell, Relasjonell Eller I Praksisfelleskap? En Studie Av Eksamenstekster. ADNO 2020, 14, 18 sider.