(1)
Haugen, T. A.; Spilling , E. F. Pedagogiske Tekstar Om Ordklassar: Ei undersøking Av lærebøker I Norsk På 3. Og 4. Trinn. ADNO 2020, 14, 27 sider.