(1)
Tengberg, M.; Wejrum, M. Observation Och återkoppling Med Fokus På Utvecklad Undervisning: Professionsutveckling Med hjälp Av PLATO. ADNO 2021, 15, 22 sider.