(1)
Hjukse, H.; Aagaard , T.; Bueie , A. A.; Moser , T.; Vika , K. S. Digitalisering I grunnskolelærerutdanningen: Om Faglige Forskjeller I Arbeidet Med Profesjonsfaglig Digital Kompetanse. ADNO 2020, 14, 27 sider.