(1)
Borgen , J. S.; Engelsrud, G. Språkbruk Om kroppsøving: Et Kritisk Blikk På Ny læreplan I Fagfornyelsen (LK20). ADNO 2020, 14, 19 sider.